Huom. Hakuaika näyttelyyn on päättynyt.

 

FINLANDIA 2017 NÄYTTELYN ERITYISSÄÄNNÖT (IREX)   
HUOM: POSTIKORTTISÄÄNNÖT - KATSO SIVUN ALAOSA 

0. MUUTOKSET

Päivä Muutos
Elokuu 12, 2015                                                        5.1 Osallistumisoikeus on kaikilla keräilijöillä, jotka ovat FEPA:an kuuluvien kansallisten liittojen jäseniä sekä Yhdysvaltojen ja Australian Uuden Seelannin filatelistiliittojen jäsenillä .
Elokuu 12, 2015                                                                    12.4 Luokassa 9 näytteilleasettajille myönnetään 1 tai 5 kehystä. Näytteilleasettajat, jotka ovat saavuttaneet korkeimman kansallisen tason, voivat kuitenkin hakea 8 kehystä. Näyttelytoimikunta pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä tällaiset hakemukset.

 

1.      NÄYTTELYN TARKOITUS

1.1    Kansainvälinen FINLANDIA 2017 -postimerkkinäyttely järjestetään:

·         Suomen tasavallan satavuotiaan itsenäisyyden (1917-2017) juhlistamiseksi.

·         Euroopan ja koko maailman filatelistien ja postikorttikeräilijöiden ystävyyssuhteiden edistämiseksi ja läheisen yhteistyön ylläpitämiseksi.

·         Filateelisen kulttuurin kehittämiseksi luovien ratkaisujen, innovaatioiden ja modernin teknologian avulla.

                        

2.      ORGANISAATIO, NÄYTTELYPAIKKA JA -AIKA

2.1    FINLANDIA 2017 on kansainvälinen postimerkkinäyttely Euroopan Filatelistiliittojen keskusjärjestön (FEPA) jäsenliittojen sekä muiden kutsuttujen liittojen jäsenille.

2.2    FINLANDIA 2017 -näyttelyn järjestävät yhteistyössä Suomen Filatelistiliitto (SFFF) ja Suomalaisen filatelian edistämissäätiö.

2.3    Näyttelyllä on Euroopan Filatelistiliittojen keskusjärjestön (FEPA) suojelus (Patronage) ja Kansainvälisen Filatelistiliiton (FIP) tuki (Recognition).

2.4    Näyttely järjestetään Tampereella 24.-28.5.2017 Tampere talossa, osoitteessa Yliopistonkatu 55.

 

3.      SÄÄNNÖT

3.1    FINLANDIA 2017 –näyttelyssä noudatetaan seuraavia sääntöjä:

·         FIP:n yleiset näyttelysäännöt (GREX)

·         FEPA:n näyttelysäännöt (FREGEX)

·         FIP:n näyttelykokoelmien yleiset arvostelusäännöt (GREV)

·         FIP:n näyttelykokoelmien arvostelun erityissäännöt (SREV)

·         FIP:n täydentävät filateelisen kirjallisuuden arvostelusäännöt

·         FINLANDIA 2017 -näyttelyssä sovellettavat kuvapostikorttiluokan arvostelusäännöt

·         Nämä FINLANDIA 2017 –näyttelyn erityissäännöt (IREX)

 

4.      NÄYTTELYLUOKAT

4.1    Kilpailun ulkopuoliset luokat ovat:

·         Kunnialuokka

·         Postimuseon aarteet

·         Suomen itsenäisyyteen 1917 liittyvät kokoelmat

4.2    Kilpailuluokat ovat:

·         Luokka 1 FEPA Grand Prix -luokka

Kokoelmille, jotka ovat saavuttaneet joko a) suuren palkinnon (Grand Prix) muussa kuin mestariluokassa tai b) kolme suurta kultamitalia kolmen eri kalenterivuoden aikana FIP-, FEPA-, FIAF- tai FIAP-näyttelyissä vuosina 1.1.2006- 30.6.2016 välisenä aikana. Kokoelmat, jotka ovat saavuttaneet suuren palkinnon (Grand Prix) mestariluokassa FIP-, FEPA-, FIAF- tai FIAP-näyttelyssä, eivät voi osallistua FEPA Grand Prix -luokkaan eivätkä muihin kilpailuluokkiin.

·         Luokka 2 Perinteinen filatelia

2A  Suomi

2B  Eurooppa

2C   Muu maailma

·         Luokka 3 Postihistoria

3A Suomi

3B Eurooppa

3C   Muu maailma

·         Luokka 4 Lentoposti

·         Luokka 5 Leimamerkit

·         Luokka 6 Ehiöt

·         Luokka 7 Aihefilatelia

7A Luonto

7B Kulttuuri

7C   Teknologia

·         Luokka 8 Avoin filatelia

·         Luokka 9 Kuvapostikortit

Koska kuvapostikorttiluokka on mukana ensimmäistä kertaa FEPA-näyttelyssä, kokoelmien arvostelussa sovelletaan FINLANDIA 2017 –näyttelyä varten laadittuja kuvapostikorttien arvostelusääntöjä

·         Luokka 10 Nuorisofilatelia. Näytteilleasettajien ikäryhmä määräytyy 1.1.2017 saavutetun iän mukaan:

10A  Ikäryhmä 15 vuoteen asti

10B  Ikäryhmä 16-18-vuotiaat

10C  Ikäryhmä 19-21-vuotiaat

·         Luokka 11 Filateelinen kirjallisuus

Vain filateelisille kirjoille, jotka on julkaistu 1.1.2012 jälkeen ja luetteloille, jotka on julkaistu 1.1.2015 jälkeen.

4.3    Luokissa 2-9 voi esittää myös yhden kehyksen kokoelmia. Yhden kehyksen kokoelmat eivät saa olla osia laajemmista kokoelmista ja niiden tulee perustua kapeaan aiheeseen, joka soveltuu parhaiten esitettäväksi yhden kehyksen kokoelmana.

 

5.      OSALLISTUJAT

5.1    Osallistumisoikeus on kaikilla keräilijöillä, jotka ovat FEPA:an kuuluvien kansallisten liittojen jäseniä sekä Yhdysvaltojen ja Australian filatelistiliittojen jäsenillä.

5.2    Edellytyksenä kilpailuluokkiin osallistumiselle  -  poislukien nuorisofilatelia, filateelinen kirjallisuus ja yhden kehyksen kokoelmat  -  on vähintään 75 pisteen tulos kansallisella tasolla. Poikkeustapauksessa (mikäli jossakin maassa ei ole järjestetty kansallisia näyttelyitä) tulee ilmoittautumislomakkeeseen liittää kansallisen komissaarin kirjallinen lausunto, joka vahvistaa kokoelman tason.

5.3    Yhden kehyksen kokoelmilta edellytetään vähintään 70 pisteen tulos kansallisella tasolla.

5.4    Nuorisoluokan ikäryhmässä A (10-15-vuotiaat) edellytyksenä osallistumiselle on vähintään 70 pisteen tulos kansallisella tasolla. Ikäryhmissä B (16-18-vuotiaat) ja C (19-21-vuotiaat) edellytyksenä osallistumiselle on vähintään 75 pisteen tulos kansallisella tasolla. Nuorisoluokan ikäryhmässä C esitetty viiden kehyksen kokoelma, joka on saavuttanut vähintään 85 pistettä, pätevöityy aikuisten kilpailuluokkiin.

5.5    Kokoelman, joka virallisessa näyttelyluettelossa esiintyy näytteilleasettajan nimissä tai hänen nimimerkillään, tulee olla ko. näytteilleasettajan omaisuutta. Kokoelman on täytynyt olla näytteilleasettajan omistuksessa vähintään kaksi vuotta. Mikäli se on hankittu kokoelmana, on se uudistettava perusteellisesti näyttelyyn pätevöitymiseksi.

5.6    Näytteilleasettaja voi ilmoittautua vain yhdellä kokoelmalla kuhunkin näyttelyluokkaan. Näyttelytoimikunta voi harkintansa mukaan poiketa tästä periaatteesta.

5.7    Näytteilleasettaja voi esittää kokoelmansa nimimerkillä, edellyttäen että hänen nimensä ja jäsenyytensä sääntöjen mukaisessa filateelisessa järjestössä on kansallisen komissaarin ja näyttelytoimikunnan tiedossa, joilla on oikeus välittää nämä tiedot näyttelyn tuomaristolle.

5.8    Täydelliset ilmoittautumista ja kokoelmien hyväksymistä käsittelevät säännöt on esitetty GREX:in artikloissa 10-19.

 

6.      EHDOT OSALLISTUMISELLE

6.1    Näytteilleasettajat toimittavat ilmoittautumislomakkeensa maansa kansalliselle komissaarille. Ilmoittautumislomakkeen liitteenä tulee olla kokoelman johdantosivu ja – mikäli mahdollista – yhden tai korkeintaan kahden sivun laajuinen synopsis jollakin FIP:n virallisella kielellä. Mikäli tietty maa ei nimitä kansallista komissaaria, näytteilleasettajat tästä maasta ilmoittautuvat suoraan näyttelytoimikunnalle kansallisten liittojensa kautta.

6.2    Ilmoittautumislomake tulee toimittaa englannin kielellä täytettynä.

6.3    Ilmoittautumislomake tulee täyttää jokaisesta kokoelmasta erikseen.

6.4    Ilmoittautumislomakkeet tulee toimittaa kansallisille komissaareille 31.5.2016 mennessä. Kansalliset komissaarit toimittavat ilmoittautumislomakkeet, johdantosivut ja mahdolliset synopsikset sähköisessä muodossa (pdf-tiedostona) pääkomissaarille 30.6.2016 mennessä. Näyttelytoimikunta ei vastaanota paperimuodossa lähetettyjä ilmoittautumislomakkeita.

6.5    Näyttelytoimikunta pidättää oikeuden kieltäytyä hyväksymästä ilmoittautumisen tai hylätä kokoelman osittain tai kokonaan ilmoittamatta hylkäämisen syytä.

6.6    FINLANDIA 2017 käyttää sille toimitettua aineistoa näyttelyn järjestämistä ja kokoelmien arviointia varten ja voi tallettaa ja jakaa aineistoa sekä sähköisesti että paperimuodossa. Ilmoittautuessaan näyttelyyn näytteilleasettaja hyväksyy tämän. Mitään aineistoa ei jaeta kolmansille osapuolille muussa tarkoituksessa kuin FEPA:n ja FIP:n näyttelytulosten rekistereitä varten. Lisäksi tietoja voidaan käyttää näytteilleasettajien informoimiseen tulevista näyttelyistä.

 

7.      HYVÄKSYMISESTÄ ILMOITTAMINEN

7.1    Näyttelytoimikunnan vastausilmoitus ilmoittautumisen hyväksymisestä tai hylkäämisestä sekä tiedot kullekin hyväksytylle kokoelmalle myönnetystä kehysmäärästä lähetetään kansallisille komissaareille kun kehysten jako on tehty. Mikäli maa ei ole nimittänyt kansallista komissaaria, vastausilmoitus toimitetaan kansalliselle liitolle. Nämä ilmoitukset pyritään toimittamaan 30.9.2016 mennessä.

7.2    Näyttelytoimikunnan päätökset ovat lopullisia. Suoraan yhteydenpitoon ilmoittautuneiden kanssa ei ole mahdollisuutta.

 

8.      HYVÄKSYMISEN EHDOT

8.1    Näyttelytoimikunta lähettää listan hyväksytyistä kokoelmista kansallisille komissaareille, jotka lähettävät hyväksymisvahvistukset kullekin näytteilleasettajalle. Kukin näytteilleasettaja allekirjoittaa hyväksymisvahvistuksen ja palauttaa sen 30 päivän kuluessa (kuitenkin viimeistään 31.10.2016 mennessä) kansalliselle komissaarilleen yhdessä kehysmaksujen kanssa. Mikäli maa ei ole nimittänyt kansallista komissaaria, hoitaa kansallinen liitto nämä tehtävät.

8.2    Osallistuja voi muokata kokoelman johdantosivua hyväksymisvahvistuksen lähettämisen jälkeen, mutta kokoelman konseptia ei voi muuttaa.  Muokattu johdantosivu ja synopsis tulee toimittaa kansalliselle komissaarille näyttelytoimikunnalle välitettäväksi 1.3.2017 mennessä.

8.3    Näyttelytoimikunta kutsuu kilpailun ulkopuolisissa luokissa esitettävät kokoelmat.

 

9.      KEHYS- JA OSALLISTUMISMAKSUT

9.1    Kehysmaksu viiden ja kahdeksan kehyksen kokoelmille kilpailuluokissa on 60 € per kehys.

9.2    Kehysmaksu yhden kehyksen kokoelmille kilpailuluokissa on 80 €.

9.3    Osallistumismaksu filateelisen kirjallisuuden luokassa 11 on 60 € per julkaisu.

9.4    Kehysmaksua ei peritä nuorisofilatelian luokassa 10 eikä kilpailun ulkopuolisissa luokissa.

9.5    Kehys- ja osallistumismaksuja ei palauteta.

 

10.    KOKOELMIEN LUOKITTELU

10.1  Kokoelmat tulee ilmoittaa oikeisiin ja niille parhaiten soveltuviin näyttelyluokkiin. Tuomaristo pidättää oikeuden siirtää virheellisesti tai epäselvästi määritellyt kokoelmat toisiin näyttelyluokkiin. Kunkin kokoelman voi ilmoittaa vain yhteen luokkaan.

10.2  Kaikki hyväksytyt kokoelmat listataan virallisessa näyttelyluettelossa sillä nimellä, joka on ilmoitettu hyväksymisvahvistuksessa.

 

11.    NÄYTTELYKEHYSTEN KOKO 

11.1  Näyttelyn kokonaislaajuus on noin 2200 kehystä. Kehykseen mahtuu 16 läpinäkyviin suojataskuihin sijoitettua kokoelmasivua, neljä sivua vaakaan ja neljä pystyyn (4x4). Sivujen koko on korkeintaan 29,5 cm (korkeus) x 24,5 cm (leveys). Suurempikokoiset sivut ovat hyväksyttäviä, mutta niiden täytyy olla standardikoon monikertoja, niistä on ilmoitettava etukäteen ja niillä on oltava näyttelytoimikunnan hyväksyntä.

11.2  Mikäli koko kokoelma ei mahdu myönnettyyn kehysmäärään, ei kehysten ulkopuolelle jäävää osuutta esitetä eikä arvioida. Näyttelytoimikunta ei ole vastuussa tällaisesta materiaalista.

 

12.    MYÖNNETTÄVÄT KEHYSMÄÄRÄT

12.1  Tässä artiklassa määritellyt myönnettävät kehysmäärät pätevät kaikkiin artiklassa 4.2 mainittuihin kilpailuluokkiin, pois lukien luokka 11, Filateelinen kirjallisuus.

12.2  Kilpailuluokassa 1 kaikille kokoelmille myönnetään 8 kehystä.

12.3  Kilpailuluokissa 2-8 kaikille kokoelmille myönnetään kehysmäärät GREX:in artiklan 6.4 mukaan seuraavasti:

·         5 kehystä – kokoelmat jotka ovat saavuttaneet vähintään 75 pistettä kansallisessa näyttelyssä ja enimmäistä kertaa esillä olevat kokoelmat.

·         5 kehystä – kokoelmat jotka ovat aikaisemmin saavuttaneet alle 85 pistettä FIP-, FEPA-, FIAF- tai FIAP-näyttelyissä.

·         8 kehystä – kokoelmat, jotka ovat saavuttaneet vähintään 85 pistettä FIP-, FEPA-, FIAF- tai FIAP-näyttelyissä. Näissä näyttelyissä viidellä kehyksellä vähintään 85 pistettä saavuttaneet kokoelmat voidaan näytteilleasettajan kirjallisesta pyynnöstä esittää edelleen 5 kehyksen laajuisina.

·         1 kehys – yhden kehyksen kokoelmat, jotka ovat saavuttaneet vähintään 70 pistettä kansallisella tasolla.

12.4  Luokassa 9 (kuvapostikortit) kaikille kokoelmille myönnetään 1 tai 5 kehystä. Näytteilleasettajat, joiden kokoelmat edustavat kuvapostikorttiluokan korkeinta kansallista tasoa, voivat kuitenkin hakea laajempaa 8 kehyksen kehysmäärää. Näyttelytoimikunta pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä hakemukset laajemmasta kehysmäärästä.

12.5  Luokassa 10 (nuorisofilatelia) kaikille näytteilleasettajille myönnetään GREX:in artiklan 6.4 mukaisesti seuraavat kehysmäärät:

·         Luokka 10A: 2-4 kehystä

·         Luokka 10B: 3-5 kehystä

·         Luokka 10C: 4-5 kehystä

 

13.    KOKOELMIEN ESITTÄMINEN

13.1  Kokoelmat tulee esittää valkoisilla tai vaalean sävyisillä sivuilla ja jokainen sivu tulee sijoittaa läpinäkyvään suojakoteloon GREX:in artiklan 17.5 mukaisesti. Mustille tai tummasävyisille sivuille laadittuja kokoelmia ei hyväksytä.

13.2  Kokoelman oikean esillepanon varmistamiseksi sivut tulee numeroida numerojärjestyksessä. Numerointi tulee sijoittaa sivujen etupuolelle oikeaan alakulmaan.

13.3  Aitoutustodistuksia ei tule esittää, vaan alkuperäiset aitoutustodistukset tai niiden kopiot tulee saattaa tuomariston käyttöön joko sijoittamalla kyseisen kokoelmasivun taakse suojataskun sisään, tai luovuttamalla kansallisen komissaarin haltuun näyttelyn ajaksi.

13.4  Yhden tai useamman aitoutustodistuksen sisältävien sivujen etupuolelle tulee merkitä kirjan ”e” aitoutetun kohteen viereen osoittamaan, että kohteesta on olemassa aitoutustodistus.

 

14.    KOKOELMIEN TOIMITTAMINEN JA PALAUTTAMINEN

14.1  Kokoelmakuoret (yksi kuori kehystä kohti) sekä inventaariolomakkeet tullia varten lähetetään yhdessä näytteilleasettajien ohjeiden kanssa jokaiselle näytteilleasettajalle kansallisen komissaarin kautta. Näytteilleasettajan tulee sisällyttää täytetty inventaariolomake kokoelmansa ensimmäisen kehyksen sisältävään kokoelmakuoreen.

14.2  Kokoelmien toimitus Tampere-taloon näyttelytoimikunnan kanssa sovittuna päivänä ja ajankohtana tulee tapahtua kansallisen komissaarin toimesta. Kokoelmia ei palauteta kansallisille komissaareille ennen näyttelyn päättymistä. Mikäli maa ei ole nimittänyt kansallista komissaaria, kokoelmien toimittamisesta ja palauttamisesta sovitaan tapauskohtaisesti suoraan näyttelytoimikunnan kanssa.

14.3  Mikäli kokoelma toimitetaan myöhässä, ei saavu näyttelypaikalle lainkaan tai sen kokoelmalehtien koko ei noudata artiklan 11.1 määräyksiä, kokoelmaa ei arvostella eikä osallistumismaksuja palauteta.

14.4  Näyttelytoimikunta järjestää tulliselvitysdokumentaation sekä paikalliskuljetukset kansallisille komissaareille, jotka saapuvat Tampere-Pirkkalan lentokentälle. Muita reittejä Suomeen saapuvat kansalliset komissaarit ovat vastuussa omien tulliselvitystensä tekemisestä. Heidän tulee myös tehdä erilliset järjestelyt kokoelmien toimittamiseksi Tampere-taloon näyttelytoimikunnan kanssa etukäteen sovittuna ajankohtana.

14.5  Kansalliset komissaarit, jotka hoitavat kokoelmien kuljetuksen lentorahtina, järjestävät itse omat tulliselvitykset sekä kuljetuksen näyttelypaikalle.

14.6  Kokoelmia sisältävien matka-arkkujen ja -laukkujen kuljetus on lentoyhtiöiden määräysten alaista. Yhden laukun painoraja on tällä hetkellä Finnairilla 23 kg. Kansallisia komissaareja kehotetaan tarkastamaan painorajoitukset lentoja varatessaan.

14.7  Näyttelytoimikunta ei voi vastaanottaa kokoelmia postitse, poislukien luokan 11 (filateelinen kirjallisuus) kohteet, (ks. artikla 16).

14.8  Näytteilleasettajia kehotetaan skannaamaan kokoelmansa ja toimittamaan kuvat kansalliselle komissaarille näyttelytoimikunnalle toimitettavaksi 1.3.2017 mennessä. Skannattujen kuvien tekniset määritykset toimitetaan hyväksymisvahvistuksen yhteydessä.

14.9  Skannatut kuvat ovat tuomariston käytettävissä etukäteen arvostelun laadun parantamiseksi. Näyttelytoimikunta voi näyttelyn aikana esittää skannattuja kuvia näyttelytiloissa sähköisessä muodossa. Kokoelmien kuvien käyttöoikeutta muuhun tarkoitukseen tai kolmansien osapuolien käyttöön ei myönnetä ilman näytteilleasettajan kirjallista lupaa.

 

15.    KOKOELMIEN PYSTYTTÄMINEN JA PURKAMINEN

15.1  Kokoelmien pystyttäminen ja purkaminen tehdään näyttelytoimikunnan ja kansallisten komissaarien toimesta tai heidän valvonnassaan.

15.2  Näyttelytilat eivät ole näytteilleasettajien käytettävissä kokoelmien henkilökohtaista pystyttämistä tai purkamista varten.

15.3  Kokoelmat ovat esillä viiden päivän ajan, mutta kaikki kokoelmat on toimitettava “bin room”:iin ennen näyttelyn avaamista näyttelytoimikunnan kanssa sovittavana ajankohtana.

 

16.    FILATEELINEN KIRJALLISUUS

16.1  Luokan 11 näytteilleasettajat toimittavat kaksi kappaletta jokaista näyttelyyn hyväksyttyä nimikettä tai julkaisua. Toinen kappaleista asetetaan tuomariston käyttöön, toinen on esillä ja näyttely-yleisön käytettävissä filateelisen kirjallisuuden luokassa. Kirjallisuusluokan kohteita ei palauteta.

16.2  Kirjallisuusluokan kohteet tulee toimittaa näyttelytoimikunnalle 1.2.2017 mennessä, jotta kohteiden arviointi voidaan aloittaa hyvissä ajoin ennen näyttelyä.

16.3  Kirjallisuusluokan kohteet tulee toimittaa osoitteeseen, joka ilmoitetaan kansallisille komissaareille lähempänä näyttelyajankohtaa.

 

17.    EKSPERTTIRYHMÄ

17.1  Näyttelytoimikunta nimittää näyttelyn eksperttiryhmän yhteistyössä FEPA-konsultin kanssa.

 

18.    VAKUUTUKSET JA TURVALLISUUS

18.1  Näytteilleasettajia kehotetaan huolehtimaan kokoelmansa vakuuttamisesta riittävällä tavalla. Näyttelytoimikunta ei vastaa kokoelmien vakuuttamisesta, vaan kaikki vakuutuksiin liittyvät kulut ovat näytteilleasettajan vastuulla. Näyttelytoimikunta ei ole vastuussa kokoelman tai sen osan katoamisesta tai vahingoittumisesta olipa se aiheutunut millä tavalla tahansa.

18.2  Näyttelytoimikunta varmistaa tarkoituksenmukaiset turvatoimet kokoelmille sinä aikana, jonka ne ovat näyttelytoimikunnan hallussa.

 

19.    TULLAUS JA VEROTUS

19.1  Näyttelytoimikunta pyrkii järjestämään Suomen tullin kanssa erityismenettelyn Suomeen saapuville kokoelmille. Saapumiskäytännön yksityiskohdat ja vaatimukset toimitetaan näytteilleasettajille kansallisten komissaarien kautta. Mikäli maa ei ole nimittänyt kansallista komissaaria, tiedot toimitetaan kansallisen liiton kautta.

19.2  Tämä menettely ei päde, mikäli kansallinen komisaari järjestää kuljetuksen lentorahtina, tai tulee maahan jonkin muun kuin nimetyn saapumispisteen kautta (ks. artikla 14).

19.3  Kokoelmien tullaus ei koske Euroopan Unionin jäsenmaista saapuvia kokoelmia.

 

20.    KOKOELMIEN ARVOSTELU JA PALKINNOT

20.1  Kilpailuluokkien kokoelmat arvostellaan ja palkitaan nimitettyjen ja akkreditoitujen FIP- tai FEPA-tuomareiden toimesta GREV:ssä ja SREV:ssä määriteltyjen periaatteiden mukaisesti.

20.2  Tuomaristo myöntää palkinnot ja kunniapalkinnot GREX:in artiklan 8 mukaisesti.

20.3  FINLANDIA 2017:n kilpailuluokissa jaetaan seuraavat suuret palkinnot (Grand Prix):

·         Grand Prix FINLANDIA 2017, arvokas taide-esine FEPA Grand Prix –luokan (luokka 1) parhaalle kokoelmalle.

·         Grand Prix National, arvokas taide-esine parhaalle Suomea käsittelevälle kokoelmalle kilpailuluokissa 2-9.

·         Grand Prix International, arvokas taide-esine parhaalle muuta kuin Suomea käsittelevälle kokoelmalle kilpailuluokissa 2-9.

20.4  Kaikki muut kokoelmat FEPA Grand Prix –luokassa (luokka 1) palkitaan suurella kultamitalilla.

20.5  Yhden kehyksen kokoelmat palkitaan kunniakirjoin, joista ilmenee kokoelmalle myönnetty pistemäärä. Palkintomitaleita ei jaeta.

20.6  Alle 60 pistettä saavuttaneille kokoelmille myönnetään osallistumistodistus.

20.7  Näyttelytoimikunta hyväksyy näyttelyn kunniapalkinnot. Kunniapalkintojen jakamisesta päättää tuomaristo ilman mitään jakamiseen liittyviä ehtoja.

 

21.    SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

21.1  Näyttelytoimikunta pidättää oikeuden muuttaa näitä sääntöjä milloin tahansa FEPA-konsultin hyväksynnällä, mukaan lukien tarpeelliset muutokset ryhmittelyihin ja luokitteluihin.

21.2  Tuomariston päätöksiä lukuun ottamatta näyttelytoimikunnan päätökset kaikissa näyttelyyn liittyvissä asioissa ovat lopullisia.

 

22.    VASTUUT      

22.1  Näyttelytoimikunta tai sen palkalliset ja palkattomat työntekijät, vapaaehtoiset ja talkoolaiset eivät ole vastuussa mistään yleisön tai näytteilleasettajien menetyksistä tai vahingoista, jotka suoraan tai epäsuorasti aiheutuvat mistä tahansa tapahtumaan osallistumiseen liittyvästä syystä.

22.2  FEPA, kansalliset liitot, näiden kansalliset komissaarit, tuomaristo ja muu vapaaehtoinen henkilöstö eivät ole vastuussa mistään yleisön tai näytteilleasettajien menetyksistä tai vahingoista, jotka suoraan tai epäsuorasti aiheutuvat mistä tahansa tapahtumaan osallistumiseen liittyvästä syystä.

22.3  Suomen laki määrää näiden sääntöjen tulkitsemisesta ja mahdolliset oikeustoimenpiteet ratkaistaan Suomen oikeuslaitoksessa.

22.4  Mikäli tässä käännöksessä on eroavuuksia englanninkielisiin IREX-sääntöihin nähden, alkuperäinen englanninkielinen teksti on määräävä.

 

23.    NÄYTTELYSÄÄNTÖJEN HYVÄKSYMINEN

23.1  Ilmoittautuessaan näyttelyyn näytteilleasettaja hyväksyy artiklassa 3.1 määritellyt säännöt sekä FIP:n säännöt.

 

24.    YHTEYSTIEDOT

24.1  Näyttelytoimikunta

FINLANDIA 2017:n sihteeristö

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

www.finlandia2017.fi

24.2  Pääkomissaari

Raino Heino

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

24.3  FEPA-konsultti

Birthe King

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

 

FINLANDIA 2017 –näyttelyssä sovellettavat kuvapostikorttiluokan arvostelusäännöt

 

1. Kuvapostikortin määrittely

Kuvapostikortissa on oltava kuva. Lisäksi

• kuvapostikorteista (jotka ovat kulkeneet postitse tai ovat muutoin postin käsittelemiä) tulee käydä ilmi, että ne ovat kulkeneet postijärjestelmän kautta. 

• käyttämättömissä (ei postin käsittelemissä) kuvapostikorteissa on oltava painettu teksti tai osoiterivit, ruutu postimerkkiä varten, tms. osoittamassa, että kortti on tarkoitettu postitettavaksi ilman kuorta. 

• kokoelma pitää voida esittää normaalikokoisissa kansainvälisissä 16 A4-lehden tai vastaavissa näyttelykehyksissä.

 

2. Kokoelman kehittelyn pääperiaatteet

2.1 Idea, suunnitelma ja käsittely

Postikorttikokoelma esitetään maantieteellisestä (topografisesta), aiheenmukaisesta tai jostakin muusta lähtökohdasta, täysin näytteilleasettajan oman valinnan mukaan.  Kokoelman johdantosivulla on oltava otsikko ja suunnitelma, ja ne on esitettävä jollakin FIP:n virallisista kielistä.

Suunnitelmasta on käytävä ilmi kokoelman tavoite ja rakenne. Otsikon samoin kuin kokoelman pää- ja alajaottelun on oltava linjassa kokoelman rakenteen ja loogisen kehittelyn kanssa. Niiden tulee myös osoittaa henkilökohtaista luovuutta, tietoa ja tutkimusta.   

Otsikon tulee heijastaa kokoelman sisältöä parhaalla mahdollisella tavalla. Käsittelyn tulee noudattaa otsikkoa ja suunnitelmaa. Jokaisen postikortin tulee liittyä valittuun aiheeseen.

 

2.2 Tiedot ja tutkimus

Aiheen ja korttien tuntemus edellyttävät tutkimusta. Tiedot tuodaan esiin kortteihin liittyvinä lyhyinä teksteinä. 

 

3. Arvosteluperusteet

Kokoelmia arvostellaan seuraavin perustein:

• Idea, suunnitelma ja aiheen käsittely

• Tieto ja tutkimus

• Laatu ja harvinaisuus

• Esitystapa

 

4. Kokoelmien arvostelu

Postikorttikokoelmia arvostelevien tuomareiden on oltava asianomaisten liittojen hyväksymiä tämän materiaalin asiantuntijoita. 

Kokoelmat arvostellaan seuraavan pisteytyksen mukaan:

Idea, suunnitelma (10) ja käsittely  (20)  30

Tiedot ja tutkimus                                 35

Laatu (10) ja harvinaisuus (20)               30

Esitystapa                                              5

Yhteensä                                            100

 

5. Palkinnot

Näiden sääntöjen mukaan arvosteltujen kokoelmien palkinnoista päättää näyttelyn järjestelytoimikunta yhdessä asianomais(t)en liiton/liittojen kanssa. 

Postikorttikokoelmille voidaan antaa myös erikoispalkintoja ja tuomariston onnittelut. 

 

 

Kuvapostikorttikokoelmien arvostelusääntöjen tulkintaohjeet

 

1. Johdanto

1.1 Nämä tulkintaohjeet on tarkoitettu tueksi tuomareille ja näytteilleasettajille sekä käytännön ohjeiksi siihen, miten postikorttiluokan arvostelusääntöjä tulee soveltaa.

1.2 Postikorttiluokan arvostelusäännöt muodostavat ne yleiset periaatteet, jotka määrittelevät, mitä kokoelman tulee sisältää sekä miten se tulee rakentaa ja esittää.

1.3 Nämä tulkintaohjeet eivät ole kaiken kattavat. Jokainen kokoelma arvostellaan sen omien ansioiden pohjalta. 

1.4 Näytteilleasettaja voi halutessaan käyttää hyväkseen mahdollisuutta esitellä tarkemmin kokoelmaansa tuomaristolle ennen näyttelyä synopsiksen avulla. Synopsis ei korvaa johdantosivua tai suunnitelmaa, mutta täydentää niitä esittämällä yksityiskohtaisemmin kokoelman käsittelyä, valintoja, tutkimusta, tietoja ja esitystapaa.  On suositeltavaa, että synopsis olisi korkeintaan kahden A4-sivun mittainen.

 

2. Postikorttikokoelman määritelmä

2.1 Kokoelma

Postikorttikokoelman käsittely voi olla maantieteellinen (topografinen), sisältäen esimerkiksi näkymiä jostakin paikasta tai joltakin alueelta. Kokoelman voi myös rakentaa aiheen mukaisesti. Jokin tapahtuma voidaan esittää reportaasin muodossa, tai kokoelman aiheena  voi olla valokuvaaja, taiteilija tai kirjapaino. Uudet ideat ja luovuus voivat johtaa muunkinlaisiin ratkaisuihin.

2.2 Kuvapostikortti

Kortin koko, muoto ja materiaali voivat vaihdella. Pääpaino on kuvassa, ei kortin käytössä tai mahdollisissa filateelisissa ominaisuuksissa. Postikortti voi olla käyttämätön tai käytetty (postin kuljettama). Käyttämättömissä postikorteissa tulee olla painettuna osoiterivit, ruutu postimerkkiä varten tai muita merkintöjä, jotka osoittavat että kortti on tarkoitettu lähetettäväksi ilman kuorta. 

 

3. Arvosteluperusteet

3.1 Idea, suunnitelma ja käsittely

Kokoelman otsikon, rakenteen ja käsittelyn kesken tulee olla selkeä yhteys. Arvostelussa huomioidaan se, miten näytteilleasettaja on päättänyt esittää aiheen, siis kuinka hän on valinnut postikortit aiheen kuvittamiseksi ja kuinka hän on käyttänyt aineistoa. Uusia ideoita ja luovuutta arvostetaan erityisesti.

Ideaa ja suunnitelmaa arvioidaan sen mukaan, miten hyvin otsikko, suunnitelma ja aiheen käsittely läpi kokoelman vastaavat toisiaan. Käsittelyn kohdalla arvioidaan kohteiden valintaa, sitä miten ne on sijoitettu tarinaan, sekä tekstityksen ja kohteiden välistä yhteyttä. 

3.2 Tiedot ja tutkimus

Aiheen tuntemus edellyttää tutkimusta. Näytteilleasettajan tietojen tulee käydä ilmi lyhyistä teksteistä postikorttien yhteydessä. Tekstien tulee sisältää oleellinen aiheeseen liittyvä tieto sekä mahdollisesti myös tietoja valokuvaajasta tai taiteilijasta. Painoteknisiä ja kirjapainoon liittyviä tietoja voi esittää aiheeseen sopivalla tavalla. Postikorttien tulee olla oikein valittuja aiheen kannalta, eikä niitä kuvaavissa teksteissä saa olla virheitä.

Omia tietoja ja tutkimusta voi myös tuoda esiin materiaalilla, jota on vain vähän tai ei vielä lainkaan tutkittu, esimerkiksi epätavallisen keräilyalueen muodossa. Aiheen tuntemusta voi myös osoittaa esim. materiaalilla, jonka liittymisen aiheeseen kokoelman laatija itse on ensimmäisenä havainnut.

3.3 Laatu ja harvinaisuus

Kokoelmassa tulee esittää parasta mahdollista saatavilla olevaa, valittuun aiheeseen liittyvää materiaalia. Puuttuvat tai taittuneet kulmat, repeämät jne. vaikuttavat laatutasoon, kuitenkin niin että vanhempiin kulkeneisiin kohteisiin tulee suhtautua tietyllä suvaitsevaisuudella.  Sama koskee vanhoja postikortteja, joissa on kirjoitusta kuvapuolella (ajalta ennen kuin kahtia jaettu osoitepuoli otettiin käyttöön), kunhan teksti ei ole kovin huonolaatuista (musteläikkiä, suttuista, jne.).  

Harvinaisuus on suoraan yhteydessä siihen, miten vaikea kyseisiä kortteja on löytää. Jotkut “aidot valokuvakortit” (real photo) saattavat olla miltei ainutlaatuisia, koska niitä tuotettiin usein vain hyvin pieniä määriä. Myös monia painettuja postikortteja saattaa olla äärimmäisen vaikea löytää. Kansainvälisesti kiinnostavien harvinaisten postikorttien voidaan katsoa olevan tärkeämpiä kuin sellaisten korttien, jotka kuvaavat esim. muutaman sadan asukkaan kylää. 

Kulta-ajan postikorteista julkaistiin usein eri kustantajien versioita. Tällaisia omana aikanaan tuotettuja variaatiota voidaan pitää alkuperäisinä, kun taas modernit jälkipainokset on esitettävä sellaisina. Väärennökset, joita ei ole selvästi merkitty sellaisiksi, aiheuttavat kokoelman pisteiden vähennyksen arvostelussa. 

3.4 Esitystapa

Tekstin tulee olla tyylikästä ja kauniisti aseteltua. Kokoelman kokonaisvaikutelma on tärkeä, samoin se, että asettelu on elävää. Voimakkaan värisiä kokoelmanlehtiä tulee välttää. Korttien kehystäminen voi parantaa vaikutelmaa. Muuta kuvitusta (karttoja, piirroksia, jne.) tai muita kohteita, jotka suoraan liittyvät aiheeseen tai postikortin kehitykseen, voi käyttää rajoitetussa määrin, kuitenkin niin etteivät postikortit jää sivuosaan.